Nye priser – Myndighetene innfører MVA på alternativ behandling

Myndighetene fjerner Merverdiavgift-unntaket for alternativ behandling.

Vi må derfor innbetale 25% merverdiavgift (MVA) på alle behandlinger vi utfører.

MVA-endringer

I 2001 ble det innført MVA på tjenester og siden 2003 har alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi vært unntatt MVA.

Stortinget vedtok den 21.12.2020, med virking i fra 01.01.2021 å fjerne unntaket for MVA  på alternativ behandling.

Dette inkluderer alle typer massasje.

MVA-loven

I utgangspunktet er all omsetning av varer og tjenester i Norge MVA-pliktige. Helsetjenester som utføres av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven (fysioterapeuter, kiropraktorer m.m.) har MVA-unntak.

Alternativ behandling har også hatt MVA-unntak når utøveren er registrert i Alternativregisteret som medlem av en godkjent utøverorganisasjon.

Thai Life har fra vi startet vært registrert i i registeret for utøvere av alternativ behandling og har derfor hatt MVA unntak.

Dette punktet i MVA loven (§3-3) blir opphevet fra 01.01.2021.

Pris-endringer:

For å ivareta dette ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser fra og med 02.01.2021.

Posted in Nyheter.