Personvern & Bruksvilkår

Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor.

Her kan du lese om hvordan vi samler inn data, hva slags data vi behandler og hvilke rettigheter du som bruker av våre nettsider har.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter beste evne og i henhold til personopplysningsloven og GDPR.

Denne erklæringen gjelder informasjon du legger igjen eller sender til oss når du bruker våre nettsider, data vi eventuelt får igjennom bestillinger du gjør, nyhetsbrev, e-post abonnement, eller i forbindelse med nedlastninger du gjør i fra våre nettsider.

Vi har også en policy som omtaler vår bruk av informasjonskapsler. Den finner du her.

Hvem som er ansvarlig for behandling av personopplysninger omhandlet i denne personvernerklæringen.

Innsamlede personopplysninger behandles av Engvik Thai Life, org.nr.913173767, Krykkjeveien 35, 4049 Hafrsfjord. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss elektronisk ber vi deg kontakte oss på post@thailife.no.

Kilder for personopplysninger som blir behandlet av oss.

Nettside, www.thailife.no og eventuell e-post og tekstmeldinger du sender til oss.

Informasjon om deg kan bli innsamlet på flere måter.

Dette er informasjon som du selv velger å oppgi til oss som for eksempel navn, telefonnummer, e-post- og postadresse.
Denne informasjonen kan du bli bedt om å oppgi gjennom kontaktsider, bestilling av varer og tjenester, e-postkorrespondanse og påmelding til nyhetsbrev eller ved nedlastning av informasjon.

Data fra tredjepart

I noen tilfeller kan vi få data om deg i fra eller via tredjepart. Dette kan være i fra sosiale nettverk, annonsenettverk eller ved annonsering på tredjeparts nettsider.
Disse dataene brukes eller lagres ikke utover statistiske formål, eller for å måle effekten av kampanjer og annonsering.

Grunnen til at vi innhenter og behandler personopplysninger

 • For identifikasjon av kunder
 • For å ivareta ditt kundeforhold og eventuelle avtaler med oss (bestillinger)
 • For å ivareta regnskapslovgivningen
 • Markedsundersøkelser og -analyser
 • For å formidle informasjon om våre produkter og tjenester til deg (markedsføring og annen produktinformasjon) forutsatt at du har samtykket til eller bedt om dette

Hva vi lagrer

Vi lagrer persondata som navn, telefonnummer, e-post adresse for å kunne kontakte deg vedrørende bestillinger og avtaler. Dersom du velger å betale for våre tjenester ved faktura lagrer vi i tillegg din adresse.

Vi lagrer skriftlig kommunikasjon med deg slik at eventuelle avtaler og forpliktelser oss i mellom kan ivaretas på best mulig måte og slik at vi kan tilpasse og forbedre våre tjenester, produkter og markedsføringen av disse.

Vi lagrer dataene så lenge vi finner det nødvendig for å ivareta de formålene som er listet ovenfor. Når lagring ikke lenger er nødvendig så vil dataene bli anonymisert eller slettet.

Vær oppmerksom på at det i enkelte sammenhenger som ved salg av varer og tjenester er lovpålagt å lagre informasjon i minimum 5 år.
Dersom vi på grunn av formelle forpliktelser eller andre tungtveiende forhold finner det nødvendig å lagre informasjonen utover denne tidsrammen så vil dette bli gjort.

Dersom du ønsker innsyn i hvilke personlig informasjon vi har lagret om deg så kan du få dette ved å sende oss en innsynsbegjæring.

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

Kontakt oss på:

e-post: post@thailife.no

Postadresse:

Engvik Thai life

Krykkjeveien 35

4049 HAFRSFJORD

Vi vil svare deg så snart som mulig. Vi har 30 dager på å fullføre begjæringen din.

Hvem som har tilgang til dine personopplysninger.

Bare medarbeidere hos Engvik Thai Life som i sitt virke har behov for tilgang har anledning til å se dine personopplysninger.
Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dataene. Dette styres i alle tilfeller av en egne avtaler.

 • Serverdrift, inkludert våre nettsider og online tjenester
 • Regnskapssystem og tilhørende tjenester

Dine data behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Vi selger aldri dine persondata. Vi deler eller gir ikke andre tilgang til dine persondata med unntak av hva våre tjenesteleverandører trenger for å utføre de tjenestene de har avtalt med oss.

I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd med gjeldene regelverk.

Hvor lenge vi lagrer og behandler dine personopplysninger

Dine personopplysninger og kjøpsdata behandles av Engvik Thai Life så lenge vi har lovpålagte forpliktelser, så lenge vi finner det nødvendig for å ivareta de formålene som er listet ovenfor, så lenge du opprettholder eventuelt ønske om å motta informasjon fra oss eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen.

Når vi ikke lenger finner lagring og behandling nødvendig så vil dataene bli anonymisert eller slettet.

Du har rett til å kreve at informasjonen om deg blir slettet når som helst.

Ønsker du dette så ta kontakt med oss:

e-post: post@thailife.no

Postadresse:

Engvik Thai Life

Krykkjeveien 35

4049 HAFRSFJORD

Sikkerhet

Reglene for bruk og lagring av persondata stiller strenge krav til sikkerhet både teknisk og organisatorisk for å forhindre tap, inngripen eller annen risiko. Engvik Thai Life forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av dine data i tråd gjeldene behov og utvikling av forbedrede muligheter.

Dine rettigheter

Utover din rett til informasjon om hva slags data vi lagrer om deg, og hvordan denne brukes har du flere andre rettigheter. Disse inkluderer:

 • Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.
 • Kreve sletting, eller portering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format.
 • Trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss.
 • Vi er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Merk at din rett til sletting ikke påvirker vår lovpålagte plikt til å lagre data.

Endringer eller oppdateringer

Vi forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med de til en hver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Eventuelle endringer publiseres på våre nettsider www.thailife.no.

Kontakt oss på:

e-post: post@thailife.no

Postadresse:

Engvik Thai Life

Krykkjeveien 35

4049 HAFRSFJORD

Vi vil svare deg så snart som mulig.

Bruksvilkår

Ved bruk av våre nettsider aksepterer du disse vilkårene for bruk

Opphavsrett

Denne nettsiden, alle sider, tabeller og grafikk samt valg og arrangement av innholdet på hver enkelt side eller sidene samlet, eies fullt av og tilhører Engvik Thai Life og kan ikke distribueres, publiseres eller reproduseres uten skriftlig tillatelse fra Engvik Thai Life.
Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Engvik Thai Life og andre som eventuelt har gitt oss tillatelse til å bruke deres innhold har all opphavsrett til innholdet.

Unntak fra opphavsretten

Spesifikt innhold kan være underlagt ulike vilkår og betingelser for opphavsrett. Hvis dette er tilfelle, vil det bli gitt en klar henvisning til de styrende vilkårene for dette bestemte innholdet.

Lenker

Du kan opprette lenker som peker på www.thailife.no fra nettsteder, blogger eller sosiale medier. Imidlertid kan innhold fra www.thailife.no ikke være innebygd i en annen nettside eller en ramme fra henvisningsstedet uten skriftlig tillatelse fra Engvik Thai Life.

Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Dersom du deler eller registrerer materiale hos oss på www.thailife.no eller andre relaterte digitale kanaler så garanterer du at du har nødvendige rettigheter til å gjøre dette og videre at du gir oss godkjenning til å bruke og publisere dette materialet.

Lenker til andre nettsteder

www.thailife.no inneholder lenker til andre nettsteder. Engvik Thai Life har ingen forpliktelser eller rettigheter knyttet til slike nettsteder.

Dersom du velger å benytte disse så forlater du www.thailife.no og vil være underlagt deres bruksvilkår og personvernpraksis.
Vi er ikke ansvarlige for og aksepterer ingen forpliktelser for personvernpraksis hos slike nettsteder.

Begrenset ansvar

Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre kvaliteten av innholdet på våre nettsider og andre digitale kanaler så gir Engvik Thai Life, våre tjenesteleverandører, leverandører og samarbeidspartnere ingen garanti for innholdets nøyaktighet, egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, eller sikkerhet.

Eventuelle beslutninger du gjør basert på informasjon på dette nettstedet er ditt eget ansvar. Hverken Engvik Thai Life eller våre tjenesteleverandører, leverandører eller samarbeidspartnere aksepterer ansvar for direkte, indirekte eller andre tap eller skader av noen art som oppstår ved bruk av informasjonen på dette nettstedet eller andre relaterte digitale kanaler.

Disse bruksvilkårene skal anvendes i samsvar med norsk lov. Dersom noen bestemmelse i denne kunngjøringen er ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ugjennomførlig, skal dette ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de resterende bestemmelsene.